Dienstverlening

Ons kantoor is specialist in beheersing van belastingrisico’s: in één opslag zien welke risico’s er zijn en wat je er aan kan doen. We inventariseren, ruimen op en gaan net zo lang door totdat alle risico’s in beeld én onder controle zijn. En in de toekomst blijven.

Vennootschapsbelasting

Voor risico’s op het gebied van vennootschapsbelasting bestaat onze dienstverlening uit het volgende:

  1. Risico-overzichten. Daarin beschrijven we de risico’s in heldere taal en geven we een overzicht van de bedragen in overzichtelijke bijlagen.
  2. Belastingberekening voor de jaarrekening. Dit zijn de berekeningen voor de belastingpositie in de jaarrekening: latenties, lopende belastingen en effectieve belastingdruk. De opmerkingen nemen we op in een afzonderlijk document.
  3. Aangiften vennootschapsbelasting, compleet met specificatie van de risico’s en achterliggende berekeningen.
  4. Advisering over zaken die naar voren komen. Voorbeelden zijn vorming van voorzieningen of voorraadwaarderingen.
  5. Informatie over vpb ontwikkelingen. Naar keuze is dit een algemeen overzicht of toegespitst op de onderneming.

Omzetbelasting

Onze dienstverlening voor de omzetbelasting bestaat uit:

  1. Risicoscans met aanbevelingen. Door de toenemende internationale handel, automatisering van facturering en snel veranderende btw regels op het gebied van e-commerce, zijn btw risicoscans voor iedere onderneming een absolute must;
  2. Btw onderhoud. Dat doen we door ieder jaar een updategesprek en in overleg kleine scan uit te voeren. Een soort APK voor de btw.
  3. Informatie over btw ontwikkelingen. Naar keuze is dit een algemeen overzicht of toegespitst op de onderneming.

Andere belastingen

Voor loonheffingen, energiebelasting, WOZ, douanezaken, formeel belastingrecht (de basisregels voor alle belastingen van het Rijk) en andere belastingen werken we nauw samen met ons vaste netwerk van extern specialisten.

Due diligence onderzoeken

Onderzoek naar belastingen tijdens overnames is in feite hetzelfde als beheersing van belastingrisico’s. In beide gevallen worden risico’s in kaart gebracht. Onze dienstverlening bij fusies en overnames bestaat uit:

  1. Onderzoek naar belastingrisico’s en rapportage daarover. We geven een heldere beschrijving van de risico’s en advies over de tekst over belastingen in de verkoopovereenkomst;
  2. Advisering over structurering bij de koper na de overname.